Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Sağırların günlük yaşamlarında ve eğitimlerinde karşılaştıkları eşitsizlikleri gidermek için uluslararası çabalara ve yasal işlemlere rağmen, karşılaştıkları sorunlar devam etmekte ve sağırlar ile ilgili konularda toplumun bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterli sayıda sertifikalı ve nitelikli işaret dili tercümanının olmaması nedeniyle sağırlar yaşamlarında iletişim sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Nitelikli işaret dili tercümanlarının sayısını artırmak için işaret dili tercümanlığı lisans programlarının ve sertifika programlarının başlatılması veya çoğaltılması, dolayısıyla Sağırlar için önemli istihdam olanakları yaratılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Ayrıca, dil engeli nedeniyle sağırların okul hayatlarında ciddi sorunlar yaşamaları ve sadece sınırlı sayıda sağır bireyin yükseköğretime erişebilmesi, onları temel insan haklarından biri olan eğitime eşit erişimden mahrum bırakmakta ve eğitime erişimlerini azaltmaktadır. Sağırlarla ilgili konulara sürekli olarak geniş çaplı bir kamuoyunun dikkatini çekmek için, etkili farkındalık yaratma araçlarının gerçekleştirilmesi gerekir. Öte yandan İsveç ve Finlandiya, yarım yüzyıldır işaret dilleri ve sağır insanların dilsel erişilebilirliği üzerine araştırmaları desteklemekte ve sağır vatandaşlarının işaret dili tercümanlığı hizmetlerine, işaret dilinde eğitime erişimini sağlamıştır. İşaret dili tercümanı (SLI) eğitimi, önce mesleki sonra yüksek öğretimde.